Cukrovka: príčiny, dôsledky, výskyt

priciny-dosledky-cukrovky-hillvital

Cukrovka: príčiny, dôsledky, výskyt

Cukrovka, diabetes, hyperglykémia je vážny zdravotný problém. Pojem hyperglykémia označuje zvýšenú hladinu cukru v krvi. Samotnú cukrovku spôsobuje nedostatočný účinok inzulínu. Tento hormón sa vytvára v pankrease. Úlohou inzulínu je vstrebávať cukor do buniek.

V lepšom prípade pacienti postihnutí cukrovkou majú svoj zdravotný stav konštantný a udržujú si ho. V praxi sa bežne stretávame so zhoršovaním cukrovky. Pacienti doplatia na cukrovku stratou zraku alebo amputáciou končatín.

Príčiny vzniku

Medzi hlavné príčiny vzniku cukrovky sa vo všeobecnosti pokladá:

 • genetická predispozícia,
 • obezita a prejedanie sa,
 • vplyv stresu,
 • fajčenie.

Dôsledky cukrovky

Začneme trocha číslami, ktoré vás dostanú do obrazu, aký má cukrovka rozsah:

 • Cukrovka zásadne obmedzuje život a negatívne pôsobí na kvalitu života. Navyše znižuje dĺžku života o 15 - 20 rokov.
 • S cukrovkou súvisí vznik ďalších zdravotných rizík. Rastie pravdepodobnosť infarktu alebo výskytu mozgovej príhody.
 • 50 - 70% cukrovkárov trpí ochorením srdca.
 • 73 % pacientov má problém s vysokým krvným tlakom.
 • Rapídne rastie aj riziko straty zraku.
 • Ohrozené sú aj obličky.
 • Objavuje sa mikroangiopatia a makroangiopatia (narušenie malých a veľkých ciev), ktoré majú negatívny vplyv na srdce, zrak, končatiny a mozog.

dôsledky cukrovky

Výskyt cukrovky na Slovensku

V súčasnosti je u nás približne 400 000 osôb liečených na cukrovku. Predpokladá sa, že 100 000 až 150 000 o tom, že majú cukrovku ani nevedia. Nepriaznivý je aj dlhodobý trend výskytu cukrovky na Slovensku. Celkový počet diabetikov je trojnásobne vyšší ako bol pred 20 rokmi. Smutným faktom je aj narastajúci počet detí, ktoré majú diagnostikovanú cukrovku.

Ako si pomôcť pri cukrovke?

Cukrovka je závažná choroba. Pre celkové zlepšenie zdravotného stavu je odborníkmi odporúčané najmä:

 • úprava jedálneho lístka (predovšetkým správne raňajky),
 • dodržiavanie pitného režimu,
 • pravidelná fyzická aktivita,
 • detoxikácia,
 • redukcia hmotnosti v prípade obezity.

Pri chudnutí alebo pri celkovej úprave jedálneho lístka myslíte na to, že pankreas produkuje inzulín. Slezina pracuje od 9:00 približne do 11:00. To je čas na konzumáciu sladkých jedál vrátane ovocia!