Placebo efekt a nocebo efekt

Určite ste už niečo počuli o placebo efekte, však? Tento efekt má aj svojho menej príjemného dvojníka, je ním takzvaný nocebo efekt. Zatiaľčo placebo efekt prináša pacientovi pozitívne účinky, nocebo efekt pacientovi prináša ujmu, komplikácie a zhoršenie fyzického stavu zahrňujúce častokrát aj bolesť.

Záhadou pri týchto fenoménoch ostáva, čo spôsobuje zlepšenie, resp. zhoršenie aktuálneho fyzického stavu v prípade týchto efektov. Pri hľadaní odpovede na tieto otázky sa dostávame na hranicu filozofického alebo vedeckého problému vzťahu mysle a tela. Mnohí redukcionisti, to znamená tí, ktorí problém vzťahu mysle a tela redukujú na problém tela, by nad týmto fenoménom pravdepodobne len mávli rukou. No vedci či filozofi so širším rozsahom záujmov a otvorenosťou pre neortodoxné myšlienkové modely, hľadajú odpovede opierajúce sa o také pojmy, akými sú vedomie, predstavivosť, imaginácia, ktoré by iní vedci z oblasti psychológie najradšej vylúčili.

Placebo efekt

Pre zrozumiteľnosť si zadefinujme pojem placebo, resp. placebo efekt. Slovom placebo sa zvyčajne označuje látka, “liek”, ktorý neobsahuje žiadne aktívne pôsobiace látky, ktoré by mohli byť účinné pri liečbe konkrétnej choroby, no aj napriek tomu prináša merateľné fyzické zlepšenie u pacienta trpiaceho určitým neduhom. Placebom môžu byť a najčastejšie sú napr. neškodné tablety cukru.

Pojem placebo efekt referuje k celkovému procesu konzumácie, resp. aplikácie konkrétnej látky alebo liečebnej procedúry až k jej zdravotným benefitom. Je zrejme, že sa za týmto efektom skrýva nejaká forma autosugescie, no bližšie a konkrétnejšie poznatky, ktoré by vysvetlili celý mechanizmus, ešte stále čakajú na svoje odhalenie.

Nocebo efekt

Nocebo efekt je menej známym a zároveň podstatne menej žiadúcim dvojníkom placebo efektu. Koreň slova nocebo pochádza z latinčiny, slovo “noceo” v tomto tvare prvej osoby jednotného čísla znamená “škodím”. Kým placebo prináša pacientovi úľavu, nocebo je zvyčajne zhoršením aktuálneho fyzického stavu. V prípade nocebo efektu sa zdravotný stav po konzumácií liekov, aplikácií krému alebo inom medicínskom zákroku, komplikuje a dochádza k zintenzívneniu bolestí. Fyziologické príčiny týchto negatívnych reakcií organizmu sú aj v prípade nocebo efektu neznáme, resp. neexistuje pre ne fyziologické vysvetlenie, no jeho konkrétne negatívne prejavy sú zrejmé a merateľné.

Odborníci identifikovali niekoľko základných psychologických javov, ktoré, ako sa zdá, stoja za prejavmi nocebo efektu. Ide o:

  • spôsob, akým lekár hovorí o možných vedľajších efektoch a dôsledkoch nejakej liečebnej procedúry (terapie)
  • dôvera k lekárovi
  • predchádzajúce skúsenosti s podobnou liečbou
  • výdavky na liečbu

Modelový príklad

Schopnosť vytvárať si predstavy, modelovať budúcnosť a žiť očakávaniami je jednou zo špecificky ľudských čŕt. Placebo efekt a nocebo efekt ukazujú, aká bezprostredná interakcia existuje medzi týmito mentálnymi schopnosťami a fyzickými procesmi. Myslenie, v podobe pozitívnych či negatívnych očakávaní, má veľký dosah na ľudské zdravie.

Dnes vďaka novým zobrazovacím metódam mozgu vieme, akým spôsobom výzva k predstave konkrétnej činnosti rozsvieti konkrétnu mozgovú oblasť, neuronálny obvod zodpovedný za danú činnosť, či už ide o pohyb alebo vizualizáciu predmetov. Nielen faktická činnosť, samotná predstava činnosti rozhýbe mozgovú aktivitu konkrétnych oblastí mozgu.

Predstavte si, že dlhodobo čelíte neustupujúcim bolestiam hlavy. Rozhodnete sa navštíviť lekára. Lekár po vypočutí a zvážení symptómov, predpíše liek, ktorý máte za úlohu užívať raz denne po raňajkách. Upozorní vás, že cena liekov je dosť vysoká. A že môžete očakávať vedľajšie účinky v podobe nevoľnosti a malátnosti. To, čo vám však nepovie, je, že v skutočnosti je tabletka vyrobená z cukru, teda ide o “placebo”.

Po prevzatí predpísaných liekov ich užijete. Po hodine sa u vás objaví pocit slabostí, cítite pocit únavy, nevoľnosti, potrebu ľahnúť si. Cítite, že izba sa s vami krúti. To, čo vám, pravdepodobne, napadne ako prvé, je: “Už je to tu! Lekár mi to hovoril.” Tu máme pred sebou nocebo efekt.

Ako najjednoduchšie vysvetlenie sa nám ponúka, že nie liek, ale to, čo ste počuli od lekára spolu s vašou náchylnosťou k sugescii, spôsobilo, že váš mozog a telo reagovali tak, ako reagovali.

Nocebo a placebo efekt: Pár slov na záver

Príklad placebo a nocebo efektu je dôkazom, že naša myseľ (alebo ak chcete, mozog) má nad nami, našim telom a fyzickými pochodmi veľkú moc. Dá sa predpokladať, že poznanie vzájomnej interakcie týchto dvoch zložiek, by nám umožnilo ovládať mnohé nežiadúce či patologické procesy. Súčasná úroveň vedeckých poznatkov nám to čiastočne umožňuje a nielen ona, rovnako aj rôzne formy “duchovných” či “duševných” cvičení (relaxácia, meditácia a pod.).

Placebo efekt a nocebo efekt so sebou prinášajú aj isté etické problémy pre lekárov a zdravotníckych zamestnancov. Vyvstáva tu napríklad otázka, do akej miery informovať pacienta o rizikách, vedľajších účinkoch konkrétnej liečby tak, aby sme v ňom nevyvolali škodlivý nocebo efekt

Ani placebo efekt nie je izolovaný od morálky a nie je eticky bezproblémovy. Nasadenie “liečby” založenej na “placebe” ako “účinnej” zložke, možno odsúdiť ako morálne neprípustné, ako baženie po zisku zo strany výrobcov takéhoto “medikamentu” a zároveň klamanie a balamutenie pacienta

Tým podstatným, čo nám môže poznanie placebo a nocebo efektu priniesť, je uvedomenie si nepreskúmaných možnosti “duše” pri sebaovládaní psychickej i fyzickej zložky človeka.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.