Motívy a ciele HillVital

test-motivacia

oddelovac-hillvital

Západnému človeku prirodzene pri vyhľadávaní možnosti zdravotnej starostlivosti sa ako prvá naskytne moderná vedecká medicína a jej inštitúcie. Moderná medicína, podľa mnohých ukazovateľov, napreduje míľovými krokmi. Rastúca priemerná dĺžka života či klesajúca úmrtnosť novorodencov a matiek pri pôrode, predstavujú veľmi zaujímavé štatistiky, najmä ak ich porovnáme s údajmi spred storočia či polstoročia. Pokrok je tu viac ako očividný a nemožno ho poprieť. Rovnako elimináciu mnohých chorôb, ktoré v minulosti mrzačili či zabíjali milióny ľudí, je potrebné pripísať k úspechom medicíny.

Prvorodeným dieťaťom modernej medicíny je farmakológia. Niet pochýb o jej celkovom prínose pri liečbe a zmierňovaní zdravotných útrap. No domnievame sa, že dominantné postavenie, ktorým disponuje v západnej medicíne prinieslo pre celkovú zdravotnú starostlivosť rozporuplné výsledky. Sme presvedčení, že v určitých prípadoch je prírodná liečba založená na bylinkách účinnejšia, a zároveň bez vedľajších účinkov. Toto je východisko všetkých našich úvah a snáh - usilujeme sa ponúkať prírodnú alternatívu všetkým tým, ktorí s nami zdieľajú základné presvedčenie o blahodarných účinkoch liečivých bylín. 

banner-produkty

 

Zámer HillVital


Nie je zámerom HillVital vymedziť sa voči medicíne a vede vo všeobecnosti negatívne. Veda nie je len súborom poznatkov, predstavuje tiež jedinečný balíček nástrojov a techník, ktoré slúžia na overenie platnosti hypotéz a teórií. Záujem HillVital o prírodné riešenie zdravotných ťažkosti sa bude preto opierať o znalosti nielen tradičného bylinkárstva, ale aj vedy - modernej fytoterapie, botaniky, etnobotaniky. 

HillVital akceptuje výsledky vedeckých výskumov. No zároveň kriticky pristupuje a hodnotí dôsledky vedeckého a technologického svetonázoru, ktorý je nielen prínosom k ľudskému blahu, ale v súčasnosti hlavnou hrozbou a nebezpečenstvom pre človeka a zároveň pre celú planétu. Spojenie vedy, technológií a vidiny zisku, ktorá je hlavným motorom takmer každej ľudskej činnosti, posväcuje  častokrát morálne a eticky veľmi pochybné praktiky. Dominancia syntetických liečiv na úkor menej škodlivých bylinných či prírodných, je len jedným z mnohých príkladov.

Azda najakútnejším problémom v tejto súvislosti je drancovanie zdrojov. Nejde len o ťažbu nerastných surovín, ale aj o zásahy do rôznych ekotopov. Tie sú rovnakým nebezpečenstvom pre stratu nenahraditeľného prírodného bohatstva. Odhaduje sa, že stovky až tisíce rastlinných druhov bolo definitívne zničených a stratených pre budúce generácie len v priebehu posledných desaťročí. A naviac, v tomto trende sa aj naďalej pokračuje.

Škody napáchané na našom najbližšom prostredí sú nevyčísliteľné. Je čas zmeniť perspektívu -  nedívať sa na okolitú prírodu ako na regále supermarketu, ale ako na živý organizmus, ktorého sme súčasťou a ktorého zánik bude aj našim zánikom.

motivy-ciele-hillvital-ikona hv_kep2hv_kep1

 

Niekoľko cieľov


V našej práci, pri tvorbe radu produktov a informačného obsahu, sledujeme niekoľko cieľov: 

  • a) tvoriť bylinné prípravky, ktoré prinesú úľavu od rôznych druhov zdravotných ťažkosti. 
  • b) pri tvorbe produktov zachovať pôvodné receptúry a tým prispieť k aplikácií poznatkov, ktoré sú obsahom bylinkárstva v našich stredoeurópskych zemepisných šírkach.
  • c) prispieť k povedomiu o nutnosti zachovania prírodného bohatstva a diverzity, a to nielen ako zdrojov, ale pre hodnotu, ktorú majú sami osebe.
  • d) prinášať informácie o bohatej histórií alternatívnych modelov riešenia zdravotných problémov.
  • e) poskytovaním relevantných poznatkov pomôcť človeku na jeho ceste hľadania optimálnej fyzickej a psychickej pohody.

Nech je pre vás HillVital zásobárňou prostriedkov a poznatkov, ktoré prispejú k skvalitneniu vášho každodenného života.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.