Fibromyalgia

Fibromyalgia je záhadnou chorobou. Neexistuje žiadny špeciálny laboratórny test či zobrazovacia metóda, ktorá by dokázala jednoznačne určiť diagnózu fibromyalgie. Tá sa totiž vyznačuje symptómami, ktoré môžu naznačovať prítomnosť aj iných závažných porúch a zároveň symptómami, ktoré sú vo svojej podstate nemerateľné.

Pre ľudí trpiacich fibromyalgiou nie je ničím nezvyčajným hľadať pomoc v alternatívnej medicíne ani prípravkoch tradičného bylinkárstva. V prípade, že patríte k tejto nemalej skupine, tu nájdete niekoľko prípravkov, ktoré môžu pomôcť uľaviť od bolesti, únavy i ďalších príznakov, ktoré fibromyalgiu sprevádzajú.

 • Čítať viac 

  Po určení diagnózy lekár spravidla stanoví farmakologickú liečbu. K dispozícií má širokú paletu rôznych medikamentov, ktoré slúžia na elimináciu neprestávajúcich bolesti. Zväčša ide o tradičné lieky proti bolesti, no často sú predpisované aj antidepresíva či myorelaxancia.

  V prvom rade ide o Kapsamax balzam. Masť s obsahom kapsaicínu, výťažku z čili papričiek, ktorého aplikácia na miesta stuhnutých svalov, miesta bolesti, tzv. tender points, dokáže vhodným spôsobom inervovať dané bolesti a navrátiť nervom a nervovej sústave pôvodnú podobu interpretácie vnemov a následný prenos nervových vzruchov v rámci CNS (centrálnej nervovej sústavy) do mozgu. 

  Zaujímať by vás mohli aj výživové produkty, doplnky s bohatým obsahom vitamínov a minerálov. Predovšetkým ide o vitamíny D a B. Vedecké štúdie dokázali ich nezastupiteľné miesto pre optimálne fungovanie celej nervovej sústavy. Nájdite ich v produktoch, akými sú Multivitamín B-komplex a Vitamíny A + D.

  Vitamín D je prítomný aj v koncentráte kalcia a magnézia, ktorý nesie názov Calmag. Aj o magnéziu platí, že jeho dostatok a optimálna hodnota je predpokladom správneho fungovania mnohých telesných a psychických funkcií. Preto zanedbávanie jeho príjmu môže viesť k nepríjemným komplikáciám. Pre navrátenie vašej fyzickej a psychickej pohody navrhujeme užívať v stanovenej miere tento výživový doplnok. 

  Dôsledkom symptomatickej nejednoznačnosti je fakt, že v mnohých prípadoch je fibromyalgia správne diagnostikovaná až po dlhých rokoch pacientovho trápenia. V priebehu tej doby pacient absolvuje množstvo zbytočných testov a lekárskych vyšetrení. A nielen to, človek často musí znášať nedôveru, podozrenia zo simulanstva a zľahčovanie jeho fyzického stavu (bolesti, únavy) od svojich blízkych, niekedy aj od ošetrujúceho lekára. 

  Fibromyalgia nie je chorobou, ktorá by priamo ohrozovala život pacienta. Prináša však do života komplikácie, s ktorými nie je jednoduché viesť “normálny” život. Neustupujúca alebo len zriedkakedy slabnúca bolesť, pocit únavy dokážu človeka zbaviť schopnosti udržať si pracovné miesto, kariérne vyhliadky a predovšetkým životný elán. Prežívanie človeka v rodine, sociálnom prostredí a celková kvalita života sa častokrát veľmi zhorší. 

  Príznaky fibromyalgie

  Je veľmi ťažké, ba až nemožné merať “bolesť” svalov, šliach a stupeň vyčerpanosti, únavy, ktoré sú hlavnými komplikáciami, príznakmi pri fibromyalgii. Ide o veľmi individuálne, subjektívne vnemy a prežívanie, pre ktoré nie je možné určiť jednotnú mieru.

  Fibromyalgia predstavuje závažnú poruchu, ktorej charakteristickým znakom je dlhodobá, chronická bolesť svalov, šliach, mäkkých tkanív pohybového aparátu. Je príznačné, že bolesť je celoplošná, to znamená, že bolestivé nie sú len jednotlivé končatiny, ale aj trup, skrátka “celý človek”. 

  Myalgie, bolesti svalov môžu byť príznakom mnohých ďalších porúch. Ich príčinou môžu byť, okrem iného, úrazy alebo aj vážnejšie ochorenia vnútorných orgánov. Preto nie je jednoduché určiť, kedy ide o diagnózu fibromyalgie a kedy je za bolesťou svalov niečo iné. Obdobné príznaky, s akými sa vyznačuje fibromyalgia sa vyznačujú aj iné choroby. Niekoľko príkladov: 

  • HIV,
  • AIDS,
  • niektoré nádorové ochorenia,
  • Lýmska borelióza,
  • Reumatoidná artritída,
  • Lupus a pod.

  Okrem tupej, chronickej bolesti sú hlavnými príznakmi fibromyalgie:

  •  stuhnuté svalstvo,
  •  únava, vyčerpanosť
  •  poruchy spánku,
  •  dlhý spánok, po ktorom sa človek cíti unavený, neoddýchnutý,
  •  depresia, úzkosť,
  •  bolesti hlavy,
  •  pokles kognitívnych schopností (tzv. fibro fog),
  •  neschopnosť sústredenia sa, strata pozornosti,
  •  bolesti brucha, tráviace ťažkosti (bolesť žalúdka)

  Príčiny a rizikové faktory vzniku fibromyalgie

  Pre mnohých je fibromyalgia doposiaľ záhadou. Vedci dodnes len odhadujú možné príčiny jej vzniku. Niektorí z nich predpokladajú, že hlavnou príčinou tejto poruchy je zmena v miere schopnosti znášať bolesť. Za týmto znížením prahu bolesti má byť podľa vedcov nerovnováha chemických látok v mozgu (napr. serotonínu, dopamínu, noradrenalínu). Nízka hladina serotonínu je príčinou depresie a úzkosti, čo sú znaky vlastné aj pre fibromyalgiu. 

  Predpokladá sa, že príčinou fibromyalgie, teda chronickej bolestivosti tela, únavy je  dezinterpretácia fyzických vnemov mozgom, inými slovami, zníženie prahu bolesti. 

  K vzniku fibromyalgie môže viesť aj dlhodobá psychická záťaž, stav, kedy je človek vystavený stresu a emočnému napätiu. K takýmto podmienkam možno zaradiť: 

  • Úraz, traumu,
  • Infekciu,
  • Chirurgický zákrok, operáciu,
  • Pôrod,
  • Rozchod s partnerom, 
  • Nezdravý, sebapoškodzujúci vzťah,
  • Strata, smrť blízkeho človeka.

  Tieto vyhrotené, psychicky i fyzicky zaťažujúce situácie, môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. 

  K ďalším faktorom, ktoré môžu rozhodujúcou mierou vplývať na vznik fibromyalgie patria:

  • Dedičnosť - doterajšie skúmania potvrdili vysokú štatistickú pravdepodobnosť prenosu tejto poruchy v rodine z jednej generácie na druhú. Výskyt fibromyalgie v rodine je teda rizikovým faktorom. 
  • Pohlavie - fibromyalgia sa objavuje u žien až sedemkrát častejšie ako u mužov či detí. 
  • Iné zdravotné ťažkosti - vybrané ochorenia môžu zvýšiť riziko vzniku fibromyalgie. K týmto poruchám patria artróza, reumatoidná artritída či lupus.

  Diagnostika fibromyalgie

  Diagnostikovať fibromyalgiu je veľmi ťažkým orieškom. Neexistuje jediný laboratórny test, ktorý by dokázal jednoznačne stanoviť jej diagnózu. Ani žiadna z moderných zobrazovacích metód nedokáže v tomto prípade priniesť dôkaz či overenie správnosti diagnózy. Preto sa lekári rozhodli postupovať cestou vylúčenia iných závažných porúch. 

  Pri diagnostike fibromyalgie sa teda používajú laboratórne testy; ich úlohou je vylúčiť prítomnosť iného závažného ochorenia. Napríklad, prítomnosť chronického unavového syndrómu, reumatoidnej artritídy, HIV, AIDS, nádorových ochorení a podobne. 

  V minulosti sa používali pri diagnostike tzv. tender points, či body bolesti alebo citlivosti. Neskôr sa začali zamieňať s tzv. trigger points. Medzi týmito označeniami však existuje zásadný rozdiel, zatiaľčo tender points označujú body na tele, ktoré sú bolestivé a chúlostivé na tlak, dotyk, trigger points označujú tie body, ktorých stlačenie či napätie na nich “spúšťa”, spôsobuje bolesť v inej časti tela.

  Počet tzv. tender points je 18. Sú symetrický rozložené po oboch stranách tela, naľavo a napravo od pomyselnej stredovej osi. Nachádzajú sa:

  • v tyle, v záhlaví
  • prednej časti krku,
  • na hrudi, 
  • bruchu,
  • bedrách, 
  • panve,
  • kolenách. 

  Ak bolo minimálne 11 z 18 bodov citlivých a bolestivých na dotyk, podľa lekárov, všetko nasvedčovalo tomu, že ide o diagnózu fibromyalgie. V súčasnosti sa ako kritérium diagnostiky používa dĺžka trvania bolesti, to znamená, minimálne 3 mesiace. Iným “dôkazom” fibromyalgie je neprítomnosť iných ochorení či porúch, ktoré by mohli súbor symptómov vysvetliť. 

  Domáca terapia fibromyalgie

  Nástup fibromyalgie je veľkým zásahom do života človeka. Dokáže trpiaceho spraviť invalidom a vylúčiť ho zo spoločnosti a odstaviť od mnohých činnosti, ktoré boli donedávna bežnou, každodennou súčasťou jeho života. 

  Interdisciplinárny prístup k chorobe je jednou z ciest, ako sa s nepríjemnosťami vysporiadať. Okrem odborníkov z oblastí modernej medicíny, ako sú reumatológ a neurológ, môže svojou troškou prispieť k zlepšeniu stavu trpiaceho aj psychológ (psychoterapeut) i fyzioterapeut.

  Je totiž veľmi dôležité naučiť sa zvládať nielen bolesť, ale aj úzkosti, ktoré z nej vyplývajú. Dlhodobá, ničím neprerušovaná bolesť má veľmi nepriaznivý dosah na celý socialno-psychický život človeka. Antidepresíva nevyriešia všetky ťažkosti. V posledných rokoch sa stala veľmi populárnou tzv. kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá si kladie za cieľ presmerovať myslenie a prežívanie človeka od bolesti do iných oblasti, a tým uvoľniť miesto pre myšlienky menej temné. Terapeut pomáha  “nekatastrofizovať” fyzický stav a vyhliadky do budúcnosti. 

  Inou technikou, ktorá sa pri tlmení príznakov fibromyalgie dlhodobo osvedčuje, je fyzické cvičenie, najlepšie pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta alebo fitnes trénera. Fyzická námaha nie len posilňuje svalové oblasti, ale aj zmenšuje depresívne a úzkostné prežívanie. 

  Dôležitým prvkom terapie fibromyalgie je zvládnutie ťažkosti so spánkom. Odborníci radia vytvoriť si prísne pravidelný režim spánku, dodržiavať presne stanovený čas zaspávania a vstávania. Ako podstatnú zložku tohto opatrenia uvádzajú potrebu zaviesť si zápisník, kde budete viesť podrobnú evidenciu o čase a trvaní spánku. 

  Zamlčaným predpokladom dosiaľ bola potreba zmeny životosprávy a životného štýlu, napríklad v podobe zmeny jedálnička alebo snahy o redukciu nadváhy. Väčšinu týchto opatrení je možné vtesnať do denného režimu bez veľkých nákladov a cudzej pomoci.

   

 

Vaše skúsenosti

 

quotation"Dobrý deň, s masťou na uvoľnenie svalov a kĺbov Kapsamax sme spokojní a produkt splnil naše očakávania."  Daniela

 

quotation"Zakúpila som u Vás krém Kapsamax Balsam už dvakrát a teraz som ho objednala aj dcére. Som s ním veľmi spokojná, rovnako ako s rýchlou dodávkou."  Jarka

 

quotation"Používam hillvital kapsamax balsam a som zatiaľ s výsledkami spokojný."  Juraj

 

Stránka 1 z 1 - 6 položiek celkom

   
 • kapsamax 2 43
  Kapsamax balzam 250 ml
  Skladom

  [Stuhnuté svaly, polyneuropatia]“Masť na stuhnuté kĺby a svaly, problémy ako fibromyalgia, či polyneuropatia?” Poznáte takú, ktorá zatočí s nekontrolovanou bolesťou a pritom intenzívne prekrví a zahreje?

  Máme špeciálne vyvinutý balzam so sofistikovaným zložením na prírodnej báze, ktoré má prekvapujúce účinky.

  Dokonale rozumie príčinám bolesti a stuhnutosti. Nezanedbajte svoje kĺby a svaly! Prečítajte si viac o skúsenostiach našich zákazníkov.


  22,90 €
  Značka: HillVital Záruka: 2 roky
 • calmag 112
  Calmag 60 ks
  Skladom

  [Kalcium a magnézium 2:1]Kalcium (vápnik) a magnézium (horčík) sú základnými zložkami výživového doplnku Calmag. Oba patria nepochybne k tým najdôležitejším minerálnym látkam v ľudskom organizme.

  Ich nedostatok v ľudskom organizme častokrát spôsobuje nepríjemné fyzické ťažkosti a obmedzuje možnosti rutinného, bezchybného fungovania rôznych častí organizmu. Ich optimálna hladina naopak umožňuje telu pracovať ako dobre vyladený “stroj”.


  16,80 €
  Značka: HillVital
 • vitaminy a d 115
  Vitamíny A + D 100 ks
  Skladom

  [Na vlasy, nechty a pleť]Vitamíny A+D na vlasy, nechty a pleť významne prispievajú súčasne k zdraviu pokožky, sile vlasov a pevnosti nechtov. Táto kombinácia je dôležitá tiež na kĺby, na zdravé kosti, hrá dôležitú úlohu v riadnom fungovaní srdca a krvného obehu.

  Tieto vitamíny sú mimoriadne dôležité pri kožných autoimunných ochoreniach ako psoriáza, seborea, atopický ekzém iné.


  17,90 €
  Značka: HillVital
 • moringa 1439
  Moringa olejodarná 60 kapsúl
  Skladom

  [Komplexná prevencia]Moringa olejodarná obsahuje veľké množstvo antioxidantov a výživných látok, vďaka čomu môže byť nápomocná pri prevencii a terapii rôznych druhov chorôb, akými sú napríklad diabetes, srdcové choroby, rakovina, artritídy a pod.

  Tento produkt neobsahuje cukor, je bez lepku, bez laktózy, bez GMO a navyše je vhodný pre vegánov.


  10,90 €
  Značka: HillVital
 •  
 • go 145
  Čaj Go 150 g
  Skladom

  [Podpora pohybového aparátu]Čaj Go je zložený z byliniek, ktoré uľavujú pri reume a artróze, ktoré blahodarne pôsobia na boľavé kĺby či pri problémoch s ostrohami na päte. Prírodné látky pôsobia zvnútra a pomáhajú naštartovať proces prirodzenej regenerácie kĺbov, chrupaviek a tkanív.

  Prírodná medicína používa viacero bylín na zmiernenie rôznych nepríjemných ochorení pohybového aparátu, ale aj na podporu regenerácie po zranení. Táto čajová zmes je vyrobená z najlepších bylín, ktoré príroda ponúka, tak ako všetky bylinkové čaje od HillVital.


  9,50 €
  Značka: HillVital
 • b komplex 920
  Multivitamín B-komplex 100 kapsúl
  Skladom

  [Imunita a nervová sústava]Multivitamín B-komplex vás môže dostať z krízy! Vyčerpanosť, oslabená imunita - nech už sú minulosťou! V stovke kapsúl B-komplexu je koncentrovaná optimálna fyzická a psychická kondícia.

  Vitamíny B sú jednou z najviac podceňovaných vitamínových rodín. Multivitamín B-komplex je koncentrátom početnej skupiny vitamínov B, ktoré sú pre zdravie človeka nezastupiteľné.


  24,90 €
  Značka: HillVital

Stránka 1 z 1 - 6 položiek celkom